מלגות

לאורך השנה, מתפרסמים קולות קוראים למלגות שונות באתר המלגות של האוניברסיטה.

כדאי לשים לב לקולות קוראים לאורך השנה. חלק מהמלגות מיועדות לתחומים או לסקטורים ספציפיים וחלקן מתפרסם רק באופן אקראי.

הקולות הקוראים למלגות אלה מופצים מטעם המזכירות האקדמית ועל ידי רכזת הלימודים המתקדמים בפקולטה למדעי החברה. כל הודעה המגיעה לרכזת הלימודים המתקדמים בפקולטה מופצת גם על ידה לכל רכזות המחלקות.