סגל

דיקן ודיקן משנה

סגני דיקן

עוזרי דיקן ודיקן משנה

מזכירות פקולטה להוראה ותלמידים

היחידה לשירותי הוראה ובחינות

חשבות

כח אדם

מיחשוב

היחידה לריכוז מחקרים

פרויקטים

9372b9fcc50cc7c957d2e6438b55e959